Paghjella d’Ascu

Ecco bella del’mio core l’alma t’invia
T’invia l’alma del mio pè perchè ti adoru

Ti adoru o aiutu di mè è son da tè luntanu
Luntanu en son’da tè o Lilla o cara

Lilla o cara del’mi’amore tù ti n’andasti
Tù ti n’andasti luntanu del mio turmentu.